เรื่องน่ารู้ กับ วัฒนธรรมประเทศบราซิล

• วัฒนธรรมประเทศบราซิล เมืองหลวงของรัฐคือเมืองเซาเปาโล เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของโลก ปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 70 สัญชาติอาศัยอยู่ 31% ของ GDP ของบราซิลมาจากประชากรของเซาเปาโล • เซาเปาโลเป็นเมือง ที่มีประชากรชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากเป็นอันดับหนึ่ง (สถิติเทียบกับจำนวนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นในเมืองต่างๆ ทั่วโลก) สำหรับชาวยุโรป ชาติที่อาศัยอยู่ในเซาเปาโลมากที่สุด ได้แก่ อิตาลี เยอรมนี และสเปน ตามลำดับ • รายได้ต่อหัวในเมืองเซาเปาโล. ซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อหัวของเมืองอื่นๆ ในบราซิลถึง 75 เปอร์เซ็นต์ • ณ ปี 2010 บราซิลมีมหาเศรษฐี 18 คนที่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes • เซาเปาโลเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการธนาคารเอกชนและการจัดการสินทรัพย์ โดย BM&FBovespa เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2552 • ขณะนี้รัฐบาลบราซิลกำลังเร่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย ศูนย์การแสดงทาง วัฒนธรรมและภูมิสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในเขต Nova Luz ที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณกว่า 325 […]